Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

het NieuwJaarsConcert van Excelsior - 10-1-2009

Het NieuwJaarsConcert van Excelsior is een van de mooie tradities in onze gemeente. Doorgaans volop bezocht, van  toepasselijke muziekstukken èn van muzikaal goede kwaliteit. Kortom een feest om mee te beleven. Even traditioneel is dat de burgemeester van Papendrecht er een Nieuwjaarstoespraak houdt: 

" Dames en heren, aanwezigen en aanwezige musici,

Na vorig jaar een editie van het traditionele nieuwjaarsconcert van Excelsior te hebben moeten overslaan, doet het mij een bijzonder genoegen vanavond weer in uw midden te zijn en enige woorden te mogen spreken; dat geeft een goed, dat geeft een warm gevoel.

Allereerst maak ik natuurlijk van de gelegenheid gebruik u allen het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Een jaar dat hopelijk mooier wordt dan het afgelopen jaar. Mooier omdat de brand in het onderkomen van Excelsior toch een overheersende herinnering zal blijven aan het jaar 2008.

Aan de andere kant: juist na deze rampspoed heeft Excelsior laten zien over karakter, doorzettingsvermogen en loyaliteit jegens elkaar te beschikken.

Al eerder liet ik, voorafgaand aan het nieuwjaarsconcert, weten niet alleen getroffen te worden door de muzikale kwaliteiten maar vooral ook door dergelijke eigenschappen. De positieve instelling en inzet van alle betrokkenen bij Excelsior is goud waard. Een uitstekend voorbeeld voor de samenleving, een voorbeeld waarnaar ik met trots verwijs, zoals ik onlangs deed tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente.

Ik verwees daarin ook naar de geschiedenis van onze gemeente, waarin niet alles van een leien dakje ging. De Papendrechters in het verleden, de ertenpellers, waren m.i. niet alleen maar de arme sloebers die zich met moeite staande hielden. De kwaliteit die zij bezaten was het stugge doorzetten. Dat stugge doorzetten zie je in de strijd tegen het water. Het eindeloos gemodder omde voeten droog te houden.

Komen kwaliteiten niet het sterkst naar voren als het eens wat tegen zit?

Juist door in extreem moeilijke omstandigheden het hoofd – letterlijk en figuurlijk - boven water te houden, heeft deze samenleving bewezen uit het goede hout gesneden te zijn en iets neergezet om trots op te zijn.

Dat zie ik terug bij de leden van Excelsior. De vereniging ging afgelopen april - hoe moeilijk ook – dóór, ook al gingen het clubonderkomen en een deel van de materialen en instrumenten verloren.

Tegelijkertijd ben ik er trots op te kunnen zeggen: jullie stonden niet alleen; de samenleving schaarde zich om jullie heen. Zoals we al de narigheid van toen in ons collectieve geheugen opgeslagen hebben; een plekje gegeven hebben, zo zijn we hier vanavond  bijeen om wederom feestelijk te genieten van jullie muzikale prestaties.  

Misschien – zo herhaal ik mijn woorden van vorige week - verklaart het verleden wel de grote inzet van vele Papendrechters, onder andere in het verenigingsleven. In Papendrecht heerst een cultuur waarin mensen elkaar kennen, elkaar opzoeken, elkaar steunen, veel samen ondernemen. Bloeiende middelbare scholen, tal van verenigingen en organisaties en individuen zetten zich in om die waarden te behouden en uit te dragen.

Ik constateer tot mijn genoegen dat een groeiend aantal organisaties, verenigingen, inwoners en ondernemers elkaar tijdens allerlei bijeenkomsten en evenementen in Papendrecht, weet te vinden; elkaar leren kennen, inspireren en samen optrekken; gezamenlijke initiatieven ontplooien.

Ik heb daar veel waardering voor en wil dat graag verder aanmoedigen. Onze samenleving kan verder aan kracht winnen als het de verbindingen binnen en tussen de geledingen verder weet te verkennen en te versterken. Als wij als Papendrechters en als Papendrechtse verenigingen samenwerking blijven zoeken en daarvoor nieuwe wegen bewandelen, dan ontstaan nieuwe, creatieve initiatieven die veel van waarde aan onze samenleving kunnen toevoegen.

Al doende werken we ook vandaag aan nieuwe bakens, met respect voor wat is, blijft en moet blijven. Naast maar zeker niet in plaats van de bestaande. Wel voortbouwend op een fundament, een identiteit of zo u wilt een aantal basiskwaliteiten, die aanwezig zijn.

En die zijn er bij Excelsior in ruime mate.

Ik zie dan ook met genoegen dat de bundeling van krachten rond deze vereniging leiden tot een sterk gemeenschapsgevoel, waardoor Excelsior het heeft klaargespeeld voor leden en publiek haar uitvoeringen en concerten gewoon door te zetten èn tegelijkertijd te werken aan de toekomst van de vereniging. Ik wil daar bij deze mijn volle waardering voor uitspreken: chapeau !

Dames en heren, het is dan ook van harte dat ik Excelsior: muzikanten, dirigent Henk Zwijgers, bestuur en vrijwilligers, maar ook u als publiek een fijne, muzikale avond en een voorspoedig  2009 toewens!

Ik dank u voor uw aandacht. " 

Terug