Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

het keurmerk veilig Ondernemen voor De Meent - 12-3-2009

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit, overlast en daarmee gepaard gaande onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hier graag iets aan doen. Daarom is onder de vlag van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-W) voor Winkelgebieden ontwikkeld.

Het keurmerk is een werkwijze, waarbij met behulp van een stappenplan gestructureerd maatregelen worden getroffen voor de veiligheid in winkelgebieden. Het succes van veilig ondernemen is vooral afhankelijk van een goede samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, te weten de ondernemersvereniging, gemeente, politie, brandweer en MKB-Nederland.

Het keurmerk is een landelijke certificeringsregeling, waarvan de normen zijn vastgelegd in een landelijk handboek. Het keurmerk levert voor ondernemers, personeel, eigenaren, bewoners, het winkelend publiek, de gemeente, politie en brandweer een win-win situatie op: een veilige en prettige omgeving, een vermindering van bedrijfsschades en een verbetering van het imago van het winkelgebied. De economische structuur en het vestigingsklimaat worden hiermee verbeterd.

Tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis sprak ik, alvorens met het gezelschap naar De meent te gaan om daar bij Délifrance daadwerkelijk de eerste ster te plakken, de volgende woorden:

“Dames en Heren, welkom bij deze bijeenkomst ter ondertekening van het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen.

Met de bouw, ingebruikname en officiële opening, zo’n anderhalf jaar geleden, van de nieuwe Meent is  iets moois neergezet. Papendrecht werd voorzien van een centrum waarop we trots zijn. Die trots geldt de eigenaar, de ondernemers, de consumenten, de inwoners en natuurlijk ook het gemeentebestuur, namens wie ik vanmiddag spreek. We zijn trots en willen dat ook blijven. Dat betekent: niet achterover leunen en stil blijven zitten, maar vooruit blijven kijken en aan het werk. Het ‘merk’ De Meent is een A merk (in hedendaagse termen triple A ) en biedt zoveel mogelijkheden en perspectief, dat het nog nadrukkelijker op de kaart gezet kan worden en zo de meerwaarde van de Meent volledig benut kan worden.

Veel is al geïnvesteerd door de betrokken partijen. In architectuur, in detaillering en afwerking van de bouw en in de openbare ruimte. De uitstraling is daardoor nog net zo goed en fris als bij de start van de nieuwe Meent, dat willen we graag zo houden; dat gaat niet vanzelf. Kijk naar centra in andere gemeenten, waar men te maken heeft met slijtage van bouw en inventaris, verrommeling in de buitenruimte èn veelal in combinatie daarmee met een toenemend gevoel van onveiligheid en vormen van criminaliteit, overlast en inbraken. Er is geen reden te veronderstellen dat dat alles zomaar aan Papendrecht voorbij zal gaan. Ook Papendrecht kent inbraken, werd geconfronteerd met overlast van zakkenrollers en zelfs een ramkraak bij een juwelier. Gelukkig is hier in onze gemeente de omvang van die problematiek beperkter dan elders. Maar stilzitten is er niet bij.

Laat ik daar duidelijk over zijn:

elke inbraak is één inbraak teveel,

elke portemonnee die gerold wordt is er één teveel,  

elke ramkraak is er één teveel;

kortom elk incident is één incident te veel. Er moet ons dan ook veel aan gelegen zijn dergelijke verschijnselen zoveel mogelijk te beperken.

Dat vraagt nieuwe, blijvende inspanningen van direct betrokkenen.

Onze gemeente is een plaats waar mensen elkaar nog kennen, groeten of een praatje maken en nog wel eens iets voor elkaar willen betekenen. Dat moeten we koesteren. En van de voordelen daarvan kunnen we gebruik maken. Maar ook dat gaat niet vanzelf.

We kennen allemaal voorbeelden van buren of groepen die maar moeizaam met elkaar communiceren, snel aangebrand zijn en dan gemakshalve maar naar de overheid kijken als meningsverschillen of ergernissen om een oplossing vragen.

Daarvoor zetten we ons als overheid ook in. Maar slechts tot een bepaalde hoogte. Want inwoners moeten mans genoeg zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen. We stimuleren bijvoorbeeld met buurtbemiddeling dat betrokken partijen zelf aan de slag gaan, met elkaar in gesprek gaan, en met respect voor elkaar en elkaars rollen, posities en verantwoordelijkheden zich inzetten voor eigen leef- woon- werkomgeving.

Daarom zie ik met genoegen dat in Papendrecht een groeiend aantal organisaties, verenigingen, inwoners en ondernemers elkaar weten te vinden. Dat genoegen geldt voor de bij winkelcentrum de Meent betrokken partijen in het bijzonder. In dat kader zijn we hier vanmiddag bijeen en zetten we een belangrijke stap door ondertekening van het voorliggende convenant

Onder de vlag van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelgebieden zetten partijen, te weten de eigenaar en de ondernemers van de Meent, de politie, het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel samen met de gemeente, waaronder de brandweer, een belangrijke stap op het gebied van veiligheid en een prettig omgevingsklimaat in ons winkelhart.

Zoals in december j.l. politie en gemeente met een voorlichtingsactie al aandacht besteedden aan het fenomeen zakkenrollen, zo zouden ondernemers verantwoordelijkheid kunnen nemen door deel te nemen in een alcoholpreventieproject voor de jeugd. Dergelijk positieve inzet geeft voldoende en blijvende basis om samen te komen tot verdere acties en oplossingen.

Aan de hand van het plan van aanpak KVO richten we ons de komende twee jaar structureel op voorkoming van bedrijfsschade, verbetering van het imago van het winkelgebied en bestrijding van criminaliteit en overlast. Er moet op ingestoken worden problemen zoveel mogelijk voor te zijn met allerlei maatregelen op het gebied van inbraak-, overval- en brandbeveiliging. Tegelijkertijd wordt daarmee, waar preventie niet mocht baten in de repressieve sfeer de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor politie en brandweer effectiever.

Zo draagt het Keurmerk Veilig Ondernemen bij aan een veiliger en prettiger omgeving en behoudt ons centrum zijn eigen, aangename sfeer en uitstraling.  

Ik spreek hier de verwachting uit, dat betrokken partijen de constructieve wijze van samenwerken waarmee wij tot ondertekening van het convenant zijn gekomen, weten voort te zetten. En ik hoop dat wij over twee jaar tot de conclusie komen dat, dankzij alle inspanningen de Meent nog steeds het prettige winkelcentrum is zoals wij dat nu kennen, waar ondernemers ondernemen, waar de consument zijn aankopen doet; waar bewoners prettig wonen en waar het aangenaam toeven is en waar ieder trots op is.”

 

Terug