Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

ontmoeting met de kerkelijke voorgangers - 23-4-2009

Bijzonder veel waarde hecht ik aan ontmoeting met kerkelijke voorgangers. Zij vervullen een belangrijke plaats in onze samenleving allereerst natuurlijk in de geloofsbeleving van mensen, maar daarnaast ook in veel persoonlijke zaken die mensen meemaken en betreffen.

Vanuit mijn rol als 'burgervader' heb ik in dit gesprek met de gezamelijke voorgangers, de nadruk gelegd op zaken die ik in het kader van mijn werk van individuele personen meekrijg èn op de sociale samenhang in z'n algemeenheid binnen onze gemeente en dan m.n. nog t.a.v. de jeugd, die naarstig op zoek is naar zijn/haar eigen volwaardige plekje in onze samenleving.

Daarnaast spraken wij over de rol van de geloofsgenootschappen ten tijde van persoonlijke en/of algemene calamiteiten binnen onze gemeenschap of als we het zakelijker stellen de plek van de kerken in de rampenplannen.

Ik heb deze gedachtenwisseling als uitermate nuttig en wenselijk ervaren.

Terug