Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

presentatie boekje over de 'Heerlijkheid Papendrecht' - 28-5-2009

Eind 2007 deed de gemeente Papendrecht een belangwekkende aankoop: een bundel van historische akten en geschriften over het eigen verleden het zogenaamde 'Handtvest van Papendrecht'. Het Handtvest is in 1563 geschreven door de secretaris van Wouter Oem, heer van Papendrecht.

Samen met diverse mensen en instanties werd dit opgepakt om het te bestuderen en toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Een eerste publicatie naar aanleiding van al dit werk en de overhandiging van de eerste exemplaren volgde op een historische plaats: de oude smederij aan de Kerkbuurt. Vandaar zijn we met het gezelschap naar de Fruitheerlijkheid van de fam. Korteland gegaan en hebben daar de oude keldergewelven bezichtigd van het 'Huis te Papendrecht'. Voor mij en allen uit het kleine gezelschap een unieke ervaring.

Ter gelegenheid van de presentatie van het eerste boekwerkje sprak ik de volgende woorden: 

 

 

" Dames en heren,

Papendrecht schrijft geschiedenis.

Allereerst waren het vooral de heren Migchelbrink en Visser. In de vorige eeuw verrichtten zij met resp. ‘Grepen uit de geschiedenis van Papendrecht’ en ‘Papendrecht, dorp aan de rivier’ belangrijk werk voor de geschiedschrijving van Papendrecht.

Niet helemaal toevallig gaf mevrouw Van Blokland-Visser een vervolg aan dit speurderswerk en is zij co-auteur van het werk dat ons vandaag bijeen brengt. Kennelijk zit ‘nieuwsgierigheid naar geschiedenis’ de familie Visser in de genen. 

Mw. Van Blokland, ik weet niet of u ook maar enigszins een schatting kunt maken van het aantal uren dat u in archieven heeft doorgebracht? …

In ieder geval staat vast dat het er veel zijn. Heel veel. Ook is duidelijk dat uw werk een schat aan informatie heeft opgeleverd. En dat u allerlei bronnenmateriaal al onder ogen had gehad voordat de gemeente Papendrecht in 2007 de hand wist te leggen op het handvest van Papendrecht.

Deze bundeling documenten uit 1563 vertelt onder meer over regels, boetes en ambtsdragers en helpt ons daarmee ons verleden verder in te kleuren.

Daarin zetten we met de publicatie die vandaag verschijnt een mooie stap. In deze uitgave schetsen de auteurs een beeld van het vroege Papendrecht en het leven in de heerlijkheid en maken ze lokale  geschiedenis tastbaar voor een groter publiek. Het is aan de andere co-auteur te danken dat de opgediepte historische gegevens op een zeer aantrekkelijke en toegankelijke wijze zijn gepresenteerd. Marcel Sluyter heeft zijn sporen al verdiend, o.a. met de uitgave ‘Papendrecht 1977 – 2000, beeld van een dorp in ontwikkeling’. Ditmaal dook hij dieper de geschiedenis in en toonde hij dat hij niet alleen een deskundig en efficiënt tekstschrijver is, maar eerst en vooral historicus.

Maar ook op andere manieren worden sinds de aankoop van het handvest initiatieven ontplooid om het document toegankelijk en zichtbaar te maken. Historische verenigingen, Erfgoedcentrum DiEP, de Lage Waard en het Willem de Zwijgercollege werken met de gemeente samen om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met onze geschiedenis: het handvest is gedigitaliseerd en er worden tentoonstellingen en speciale activiteiten voor het onderwijs voorbereid. In die voorbereidingsfase proef ik een enorm enthousiasme voor de geschiedenis van Papendrecht. Het onderwerp leeft! En dat doet mij goed. De aanschaf van het Handtvest door de gemeente Papendrecht heeft beweging gebracht. Er zit een bijzondere geschiedenis aan deze aanschaf.

Het Handtvest is gevonden tussen stapels oude boeken. De stichting Boeken steunen mensen (de heer Brands is vanuit Venlo namens hen vandaag in ons midden) heeft met de verkoop van dit Handtvest een aantal projecten in ontwikkelingslanden kunnen ondersteunen. Het geld is goed besteed. Aan een prachtig Handtvest én ten bate van mensen met minder perspectief dan wij hier samen.

Ik ben dan ook blij dat we in het jaar van de tradities aan die aandacht tegemoet kunnen komen met het eerste deel van een reeks die volgens de huidige planning de komende jaren verschillende onderwerpen uit het handvest nader beschouwt.

Het eerste exemplaar wil ik graag uitreiken aan de heer Ouweneel. Hij zorgde in no time voor  transcriptie van het document en verschaft ons daarmee belangrijk basismateriaal voor allerlei vervolgacties rondom het handvest van Papendrecht.

Daarnaast wil ik een tegelijkertijd een exemplaar uitreiken aan mevrouw Schenk-Hoynck van Papendrecht, nazaat van de heren Van Papendrecht en speciaal vanuit Den Haag in ons midden uit belangstelling voor de geschiedenis van haar familie, een familie van naam in deze regio." 

 

 

Terug