Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

sms-alert in Papendrecht - 8-7-2009
 

40.000ste SMS-Alert deelnemer in het zonnetje


Op woensdagmiddag 8 juli is om 14.00 op het gemeentehuis in Papendrecht de 40.000ste SMS-Alert deelnemer in de politieregio Zuid-Holland-Zuid in het zonnetje gezet. 

Ondergetekende en dhr. J.B.Willemsen, districtschef van het district Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, hebben mevrouw C.Libert-Boogaard, inwoonster van de gemeente Papendrecht, bedankt voor haar aanmelding en stil gestaan bij het succes van SMS-Alert.

Vanaf de introductie van SMS-Alert in 2006 helpen maar liefst 40.000 mensen in de regio Zuid-Holland-Zuid de politie bij het opsporen van verdachten of het terugvinden van vermiste personen, gestolen voertuigen of verloren medicijnen. Ook worden met enige regelmaat preventieberichten verzonden. Diverse keren heeft de inzet van SMS-Alert al tot succes geleid. Recentelijk werden inwoners in Papendrecht nog gevraagd zich te melden met informatie over een zware mishandeling in het winkelcentrum de Meent. Hierop ontving de politie veel reacties.

Bij deze gelegenheid sprak ik de volgende woorden:

" Beste mevrouw Libert-Boogaard, geachte aanwezigen,

Begin dit jaar heb ik mijn mede-Papendrechters opgeroepen zich aan te melden voor sms-alert.

En aan die oproep is massaal gehoor gegeven.

Ik vind sms-alert een heel nuttig middel in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Het is snel en efficiënt, echt een communicatiemiddel van deze tijd. Een belangrijkere waarde van sms-alert is het feit dat de verantwoordelijkheid tussen overheid en samenleving, tussen politie en burger op een ideale manier wordt gedeeld. Want het is een illusie om te denken dat de politie zonder medewerking van burgers de criminaliteit kan bestrijden. Diefstal, overlast, inbraken, huiselijk geweld, burenruzies, hangjongeren en alle andere problemen die zo makkelijk op het bordje van de overheid belanden, ze zijn slechts aan te pakken in eendrachtige samenwerking tussen inwoners, gemeente, politie en andere betrokkenen. Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk.

Mevrouw Libert-Boogaard. , u heeft samen met 39.999 anderen die verantwoordelijkheid gevoeld en uw verantwoordelijkheid genomen. En Papendrecht heeft in grote getalen de verantwoordelijkheid genomen. Inmiddels hebben veel Papendrechters zich aangemeld voor sms-alert. Zelfs het hoogste percentage in de regio. Een teken van de betrokkenheid op de eigen gemeente, van het feit dat onze inwoners inzien dat ze een steentje kunnen bijdragen en dat ze dan ook daadwerkelijk doen! Ik van dat klasse. U merkt, hier staat toch een trotse burgemeester. Maar vooral een burgemeester die zich realiseert hoe hard nodig deze inzet voor veiligheid is. We willen toch allemaal wonen en zeker ook opgroeien in een veilige omgeving!

Sms-alert …de teller staat in de regio Zuid-Holland Zuid op 40.000. Een auto is met 40.000 mooi ingereden. En er kan dan nog wel wat bij. Dat denk ik met sms-alert ook. Hoe meer ogen en oren, hoe beter. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen met een mobieltje…dat is dus bijna iedereen.. op te roepen om zich aan te melden voor sms-alert."

Via een SMS-Alert bericht lezen de deelnemers op hun mobiel wat er speelt en kunnen zij op deze wijze een belangrijke bijdrage leveren aan een veilige woon- en leefomgeving.

Aanmelden

U kunt zich voor SMS-Alert zó aanmelden:
SMS PZHZ met direct daarachter uw postcode en huisnummer (bijvoorbeeld: PZHZ4206AL20) naar nummer 8844.
U ontvangt een welkomst-SMS van de politie, met het bericht dat u bent aangemeld.
In hetzelfde bericht staat een wachtwoord. Hiermee kunt u uw gegevens wijzigen.

 

 

Terug