Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

naturalisatie ceremonie - 28-10-2009

Ditmaal 9 personen die de Nederlandse nationaliteit verwierven.: 2 personen uit de voormalige Sowjet Unie, 4 geboren in Irak, 2 vanuit Suriname en één geboren in Roeanda.

Dit is altijd een bijzondere gebeurtenis. Voor de meesten onder ons, die als Nederlander geboren worden, is de Nederlandse nationaliteit een vanzelfsprekendheid waar we nauwelijks bij stilstaan. Dat ligt uiteraard anders als je om wat voor reden dan ook van elders komt en na vaak lange procedures een andere, in dit geval de Nederlandse, nationaliteit verwerft.

Ik besteed daar bijzondere aandacht aan. Naast het uitreiken van de officiële papieren krijgt men de informatie brochure "U wordt Nederlander, rechten en plichten", het boekje "Welkom in Nederland" èn een exemplaar van de Nederlandse vlag.

Ter plekke wordt de verklaring van verbondenheid afgelegd èn ondertekend. Bij dat alles vertel ik het een en ander en heet de mensen welkom; ga ik in op hun directe leefomgeving t.w. Papendrecht. In het kader van dat laatste overhandig ik hen ook het boekje "De Heerlijkheid Papendrecht".

Terug