Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

griep vaccinaties - 27-11-2009

In het kader van preventie ter zake van de Mexicaanse griep werd ter uitvoering van het beleid van de minister van volksgezondheid door de GGD gevaccineerd aan kinderen van zes maanden tot vijf jaar, en hun huisgenoten.

Terwijl de GGD de medische kant van de organisatie verzorgd is het aan de gemeente de logistieke kant van een dergelijke operatie te organiseren d.w.z. lokatie, inrichting, catering, toezicht, verkeer etc. Uiteraard vraagt dat de nodige voorbereiding en afstemming op ambtelijk niveau.

Met eigen ogen ben ik deze vrijdag ter plekke, in sporthal 'De Donck' polshoogte gaan nemen. Tot groot genoegen kon ik constateren dat de afstemming en samenwerking er toe leidde dat het geheel op goede en ontspannen wijze verliep. Met plezier heb ik dan ook aan alle betrokkenen mijn waardering voor hun inzet en complimenten kunnen geven.  

Terug