Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

presentatie burgerjaarverslag 2012 - 21-5-2013

In mei presenteer ik jaarlijks het burgerjaarverslag over het voorafgaande jaar: dit keer dus over 2012. Dit maal heb ik dat gedaan tijdens een avond met leden van het bewonerspanel Papendrecht.

 

 

 

Hartelijk welkom dames en heren,

 

Vanavond staan twee onderwerpen centraal die veel met elkaar te maken hebben.

U bent hier aanwezig als deelnemer aan het bewonerspanel van Papendrecht

 

‘Wij maken het verschil’

Dat is de titel van het burgerjaarverslag 2012. Dat geldt voor vele inwoners van onze gemeente die op hun eigen wijze bijdragen aan de samenleving, die door vrijwilligerswerk mensen helpen, evenementen mogelijk maken, de straten schoner houder, sport en cultuur mogelijk maken, maar bovenal de verbinding tussen mensen versterken.

 

 

 

Dat geldt ook voor professionals, wijkagenten die met toewijding aan veiligheid werken, ondernemers die initiatieven nemen en werkgelegenheid bieden.

Mijn overtuiging is dat de inzet van de inwoners bepalend is voor de kwaliteit van deze gemeente. Op die inzet wordt een groot beroep gedaan.

 

 

 

 

Dat geldt ook voor u… u maakt het verschil door mee te werken aan het bewonerspanel.

Wellicht een bescheiden inzet, maar toch, u neemt de tijd om vragen vanuit de gemeente te beantwoorden en ik ben overtuigd dat u dat met zorg doet. Daarmee geeft u waardevolle input aan de gemeente bij het opstellen en uitvoeren van beleid.

 

Het bewonerspanel maakt optimaal gebruikt van moderne middelen. Het is een moderne bijdrage aan interactieve beleidsvorming. Het vormt een welkome aanvulling op bestaande middelen, bijeenkomsten, nieuwsbrieven en andere middelen die gebruikt worden om inwoners te informeren en vooral om de mening van inwoners te vragen.

 

Daarnaast verschijnt dit jaar het jeugdburgerjaarverslag onder de titel:  ‘respect’.

Een onderwerp dat zeer actueel is, door geweld in het uitgaansleven en op sportvelden is weer duidelijk gebleken hoe respect te vaak ontbreekt. Mijn persoonlijke ervaring is dat respect ook bij de jeugd zeker in grote mate aanwezig is en dat wederzijds respect tussen jongeren en ouderen van groot belang is voor de toekomst van onze samenleving.

 

In beide jaarverslagen komen betrokken inwoners, jongeren, vrijwilligers, aan het woord.

Hun stem is belangrijk, want zij maken het verschil.


Als dank voor uw inzet in het afgelopen jaar ontvangt u – als bescheiden blijk van waardering – een theaterbon. Wij beschikken in onze gemeente over een prachtig theater De Willem en natuurlijk hopen wij dat deze bon een stimulans is om het theater weer of voor het eerst te bezoeken. De bon ontvangt u later op deze avond.

 

Graag bied ik u nu allen een exemplaar aan van het burgerjaarverslag 2012 en u te wijzen op het Papendrechts Nieuwsblad dat morgen (woensdag 22 mei) verschijnt en waarin u beide jaarverslagen kunt vinden evenals op de website van zowel gemeente als burgemeester." 
 

 

 

Terug