Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

Oosteind bij de tijd: de klok van Lingen Beton - 7-6-2013

Dhr. F.W. Lingen, directeur van voorheen Lingen Beton, heeft bij beëindiging van zijn bedrijf de klok, die in het verleden door het personeel aan de directie werd aangeboden, geschonken aan de gemeente Papendrecht ter plaatsing bij de rotonde aan het werkgelegenheidsterrein Oosteind, dichtbij de plek waar het bedrijf gevestigd was. Tijdens een sfeervolle bijeenkomst ter onthulling van de klok sprak ik het volgende:

 

"Dames en Heren,

 

Op de eerste plaats een woord van welkom aan u allen en speciaal aan de familie Lingen en de oud-personeelsleden van Lingen Beton.

Met de schenking van de voormalige klok van Lingen Beton is de omgeving van de rotonde letterlijk helemaal bij de tijd. Wij verbinden hier de geschiedenis aan een Papendrechts bedrijf aan de toekomst van een Papendrechts bedrijventerrein.

De klok staat symbool voor de tijd waarin het bedrijf heeft bijgedragen aan Papendrecht en dat ook in de huidige en toekomstige bedrijfsvorm zal doen. Dit is dan ook een uitgelezen tijdstip om kort terug te blikken op de geschiedenis die ons vandaag bijeen brengt.

Daarbij ga ik graag terug tot 31 maart 1939, toen besprekingen leidden tot oprichting van de Naamloze Vennootschap Jan Lingen’s Betonindustrie. Initiatiefnemers Adriaan Verdoorn ‘koopman wonende te Papendrecht’ en Adriaan Lingen ‘directeur eener naamloze vennootschap wonende te Rotterdam’ kwamen tot een besluit een betonfabriek en een zand- en grindhandel op te richten op een terrein met loods aan de Veerdam.

 

Dat er hier en daar wat zorgden leefden, laat een gedicht-met-een-knipoog zien dat verscheen in de Lek- en Noord- en Merwebode van 9 januari 1939:

 

           'Beste brave Centrumburgers, Weet ge welk gevaar bestaat?

            Dat ge binnen enkele weken Niet meer rustig slapen gaat?

            Enkele burgers hebben besloten, Achter C. Verdoorns huis,

            Een betonfabriek te bouwen, En dat is voorwaar niet pluis!

            Want ’t gedreun van zware persen, Dat ge weldra horen zult,

            Maakt in die rustige omgeving een bijzonder groot tumult.

            Was er geen terrein te vinden In ’t uitgestrekte Papendrecht,

            Dan zou ’t nog iets anders wezen, Werd er wat minder van gezegd.'

 

Desondanks ging het bedrijf van start met zeven werknemers, dat aantal verdubbelde binnen enkele jaren.  Tijdens de watersnoodramp in 1953 stonden de loodsen aan de Veerdam vol met vee van Papendrechtse boeren. Het personeel maakte zich ook nuttig bij het dichten van het gat aan de Noordhoek.

 

De personeelsbezetting steeg tot zo’n 46 werknemers. In het begin van de jaren vijftig werd een nieuw fabrieksterrein aan het Nanengat in gebruik genomen. Hier verrees in 1961 ook een betoncentrale, die in  stappen werd uitgebreid. Grootschalige automatische productie van standaard betonproducten, zoals tegels en putten maakte plaats voor kleinschalige arbeidsintensieve prefab-produkten voor de woningbouw, waarmee het bedrijf zich uitstekend wist aan te passen aan de ontwikkelingen in de bouw.

 

Lingen Beton breidde het leveringsprogramma steeds uit en wist het afzetgebied te vergroten. Zo werd geleverd voor de Haagse Poort en de Betuwespoorlijn maar bijvoorbeeld ook aan projecten voor woningen in Berlijn en een elektriciteitscentrale in Hong Kong.

 

Passend in de ontwikkeling in onze tijd, maakt het bedrijf inmiddels (sinds 2000) deel uit van het grotere geheel van Ballast Nedam. Maar de Papendrechtse wortels blijven behouden. Daar hoeven we niet bescheiden over te doen, dat mogen we best aan de grote klok hangen.

 

Gemeente en bedrijven op Oosteind werken actief aan kwaliteitsverbetering op Oosteind, een bedrijventerrein met een rijke geschiedenis, maar ook florerend vandaag en met een mooie toekomst. Deze Ketelweg is reeds opgeknapt en nu wordt gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de andere wegen op Oosteind.

Deze klok heeft een mooie plaats gekregen bij de entree van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein waar we als Papendrecht trots op kunnen zijn.


Ik dank de heer Lingen voor dit mooie gebaar en zie de klok behalve als een praktisch instrument graag als een blijvende herinnering aan de activiteiten en bijdragen van zijn bedrijf aan Papendrecht en de Papendrechtse samenleving." 

 

 

Terug