Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht: één jaar ! - 14-6-2013

"Dames en heren, ondernemers, liefhebbers van techniek en andere belangstellenden".

Zo begon ik mijn toespraak ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht om te vervolgen met:

"Van harte welkom bij de feestelijkheden rondom de eerste verjaardag van Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht (SHVP). Die aanduiding ‘eerste verjaardag’ is een beetje misleidend, want het museum heeft een geschiedenis die veel verder teruggaat.

Buiten de insiders - de echte liefhebbers van techniek -  speelde die geschiedenis zich een beetje verborgen af. Daarom is het voor ‘leken’ een des te grotere verrassing als men bij het openen van de deur van dit pand ontdekt dat hier aan de Ketelweg, voor de buitenwereld nauwelijks zichtbaar, een indrukwekkende collectie bijeen is gebracht. Ik heb me laten influisteren dat iniatiefnemer de heer Peter Reichwein bewust de keuze heeft gemaakt om voor het grote publiek vooral niet te veel ruchtbaarheid te geven aan het feit dat Papendrecht hier een schitterend museum herbergt. 'Want', zo zou de heer Reichwein gezegd hebben,  'anders moet ik straks elke dag open zijn!'

Onder de titel ‘Scheepsmotorenmuseum brengt liefhebbers in vervoering’ werd in de mei-uitgave van het Papendrecht Magazine een tipje van de sluier opgelicht. Te lezen was dat Peter Reichwein in 1986 als hobby kleine motoren begon te verzamelen. Als directeur van Topec kwam hij bij klanten – waar onder waterschappen en bedrijven - unieke machines tegen. Zo begon de verzameling te groeien.

De verzameling groeide en groeide en werd een collectie van tegen de dertig authentieke verbrandingsmotoren uit Nederland en Duitsland uit de periode 1900 tot 1960, met als pronkstuk de  MAN zes cilinder motor uit 1917. Die collectie heeft een totaal gewicht van rond de 250 ton. Dat vraagt dus niet alleen voldoende ruimte, het vraagt ook om een stevige ondergrond. We zijn blij dat het museum binnen onze eigen gemeentegrenzen een plek kon vinden die aan deze eisen voldoet en dat het vanaf oktober 2011 op deze plek gevestigd kon worden,

Het is goed om te zien dat hier een gepassioneerd groepje vrijwilligers de motoren nauwkeurig terugbrengt in de oorspronkelijke staat en met liefde en toewijding deze plek eigenhandig heeft ingericht en nog steeds een beetje mooier maakt. Dat gaat gepaard met uren werk, met brandstof, smeerolie, koelwater, uitlaatgassen, verf en meer, maar al die inspanningen zijn niet voor niets. Die inspanningen hebben er voor gezorgd dat de liefde voor techniek van Peter Reichwein zich heeft verspreid over een fanatiek team. Een team dat zich wellicht bescheiden opstelt, maar er wel mooi voor heeft gezorgd dat hier een in Europa uniek museum is te vinden dat techniekliefhebbers uit de hele wereld laat genieten. De aanwezige documentatie over de machines en de fabrikanten, het feit dat alle machines kunnen draaien – wat we zo dadelijk tot in alle onze vezels gaan ervaren - en natuurlijk het enthousiasme van de mensen rondom het museum maken het geheel compleet.

Echter, de vraag rijst of de betekenis van dit museum en van de Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht (SHVP) alleen beperkt blijft tot het behouden en onderhouden van deze collectie, van dit industrieel erfgoed.

Het antwoord is neen, de betekenis gaat veel verder: 

-          het uitdragen van kennis van de techniek van zowel historische als moderne verbrandingsmotoren behoort daar ook toe;

-          evenals het bieden van ondersteuning en aanvulling op technische opleidingen;

-          het verzorgen van trainingen voor beroepspersoneel, daar is aparte trainingsruimte voor;

en ik voeg naar nog eens nadrukkelijk aan toe:

het onder de aandacht brengen van, het enthousiasmeren van m.n. jongeren voor de techniek;

dat techniek uitstraling heeft, ademt, leeft

hier zien, horen en voelen we het inwendige van veel machines,  die we doorgaans alleen op afstand en aan de buitenkant kunnen beleven;

dat zelf beleven van dichtbij, dat zien , horen en voelen spreekt tot de verbeelding, dwingt respect af, maakt nieuwsgierig , imponeert en . . . daar wil je natuurlijk meer van weten,

daar wil je bij horen, daar wil je je mee kunnen identificeren en daar wil je een bijdrage aan leveren of mee werken; zeker als je jong en avontuurlijk bent, als je nog een carrière voor je hebt.

Dat belang wil ik hier bij deze graag met nadruk onderstrepen. Goede vakmensen, met prima opleiding en passie voor techniek hebben we nu, maar in de toekomst nog meer, hard nodig. Daarom heeft de gemeente Papendrecht; economie, bedrijfsleven, arbeidsmarkt en onderwijs hoog op haar prioriteitenlijst staan. Hier in de gemeente Papendrecht en in de omringende regio is techniek vanouds aanwezig en van eminent belang: motoren en maritieme techniek en bedrijvigheid zijn hier ver ontwikkeld en ontwikkelen zich nog steeds verder.

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken daartoe steeds meer samen om jonge mensen te interesseren en motiveren voor dit prachtige werk. Die samenwerking heeft al goede resultaten opgeleverd, maar daar kan nog wel een tandje bij. Daar roep ik alle betrokkenen hier vanmiddag dan ook toe op: laat dit een gezamenlijk speerpunt zijn, waar allen de schouders onder zetten met als resultaat goede, op maat gesneden opleidingen voor jonge mensen,  die direct hun aansluiting en hun plek, hun baan vinden in bedrijven, die ook van hun kant verantwoordelijkheid hebben genomen voor die opleidingen. Immers alleen bekend maakt bemind.

Dat is ook de ambitie van de heer Reichwein met zijn companen: jonge mensen interesseren voor techniek, de liefde voor techniek opwekken en doorgeven, zodat die techniek voort kan bouwen en verder ontwikkelen. Daarom is hiernaast is dan ook een compleet ingericht educatielokaal te vinden waar scholen van harte welkom zijn, voor een boeiende les in techniek van een ervaringsdeskundige. Deze locatie, aan de Ketelweg in Papendrecht,  biedt daartoe in alle opzichten een uitdagende gelegenheid.

Als burgemeester van de gemeente Papendrecht ben ik er enorm trots op een zo bijzonder ‘museum’, dat zowel levend als toekomstgericht is, op haar grondgebied te hebben. Ik wil alle betrokkenen dan ook van harte complimenteren met hun inzet en inspanningen. Ik feliciteer u eveneens van harte met deze eerste verjaardag en ik wens u in figuurlijke zin als ‘bemanning’ van het Scheepsmotorenmuseum voor de toekomst een behouden en voorspoedige vaart en spreek de hoop en verwachting uit, dat vele jongeren als matrozen zullen aanmonsteren !"

Terug