Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

zakkenrollers weest gewaarschuwd - 18-6-2013

Zakkenrollerij  is een plaag overal waar je maar bedenken kunt en dus ook in Papendrecht. Politie, winkeliers en gemeente letten goed op en waarschuwen regelmatig, maar desondanks doen zich steeds weer vervelende gevallen voor. Daarom zijn de hande nogmaals ineen geslagen en is er een team geformeerd van vrijwilligers die bereid zijn om met regelmaat te surveilleren en mensen alert te maken opdat zij zakkenrollers geen kans geven. Dinsdag 18 juni hebben we dat team officieel geïnstalleerd:

 

 

"Welkom allemaal hier in het centrum van Papendrecht. Zojuist heeft u een demonstratie gezien van waar we hier voor staan: het preventief aanpakken van zakkenrollen.

 

Vanwaar dit moment? De basis hiervan ligt in het Integraal Veiligheidsplan. Opgesteld door de gemeente in samenwerking met politie Justitie en Woonkracht 10. Eén van de uitvoeringsafspraken die daarin gemaakt zijn? , is veilig winkelen. In het kader daarvan komt de Veiligheidsmonitor, die 1 keer per 2 jaar wordt gedaan, op een goed moment. Daaruit blijkt namelijk dat inwoners van Papendrecht van alle soorten criminaliteit het meest verwachten slachtoffer te worden van zakkenrollers. Dat is wellicht ook beïnvloed door alle publiciteit die de afgelopen maanden aan dit onderwerp is gegeven. Het positieve daaraan is dat mensen zich meer bewust zijn van het risico van zakkenrollen. Toch vertaalt dat zich nog niet altijd in gedrag dat bij dat bewustzijn hoort: zakkenrollen komt ondanks de vele waarschuwingen helaas nog steeds voor in Papendrecht. Vorige week nog zijn drie zakkenrollers op De Meent op heterdaad betrapt.

 

Dat toont aan dat aanvullende maatregelen nodig zijn. En (woord richtend tot het preventieteam) daar komt u om de hoek kijken: een team van vrijwilligers dat winkelend publiek attent gaat maken op gedrag dat zakkenrollen uitlokt. In aanwezigheid van u allen luiden we de start van het preventieteam zakkenrollers in. Een initiatief vanuit de politie (wijkagent Frank Kwakernaak) dat de gemeente ondersteunt. Die ondersteuning uit zich vandaag in de vorm van jassen die de mensen van het team dragen zodat zij als zodanig herkenbaar zijn. Vanaf nu helpen zij bij het voorkómen, want dat is toch prettiger dan - hoe knap ook van de politie - op heterdaad betrappen of achteraf moeten optreden. Ik weet zeker dat ik ook namens de politie en de winkeliers – vandaag vertegenwoordigd door de heer Peter Brandenburg – spreek als ik de start van het team van harte toejuich. Eén van onze politiemensen vertelt u zo meteen wat de werkzaamheden van het team precies inhouden.

 

Tot slot. Mooi dat wederom enkele betrokken inwoners belangeloos hun steentje bijdragen aan een veilige en dus prettige Papendrechtse samenleving. Meer van dit soort inwoners zijn van harte welkom, want het team kan nog heel goed meer mensen gebruiken!"

 

Terug