Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

Kamer van Koophandel: relatie bijeenkomst - 1-10-2013

De Kamer van Koophandel (KvK) afdeling Drechtstreek organiseerde met enige regelmaat relatie bijeenkomsten, meestal aan huis bij een bedrijf. Gezien de reorganisatie van de KvK, landelijk, komen deze bijeenkomsten niet meer voor op de agenda. Dat acht ik een groot manco. Ook hier zien we dat schaalvergroting i.c. opschaling, in dit geval van de KvK's, de band met de mensen waarvoor ze primair dienen te staan, het bedrijfsleven c.q. de ondernemers, verloren gaat.

De laatste relatie bijeenkomst dus, ditmaal bij scheepswerf Gebr. Kooiman te Zwijndrecht. Uiteraard met een openingswoord en tevens afscheidswoord van de voorzitter van de kring Drechtstreek de heer Theo Schut. Daarnaast een toelichting (met moegelijkheid van rondleiding) van een van de directeuren, de heer Rinus Kooiman, op de geschiedenis van het bedrijf, haar activiteiten en hoe zij omgaat met de financieel economische omstandigheden van dit moment; uitermate interessant ! De bijeenkomst was goed bezocht en was weer als vanouds een uitstekende gelegenheid om bekenden te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen.

Terug