Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

afscheid van raadslid Mark Huijzer - 17-10-2013

Het afscheid van Mark Huijzer als lid van de gemeenteraad van Papendrecht bracht me tot de volgende woorden:

" Beste Mark, we zijn op een gedenkwaardig moment aangekomen, een agendapunt dat niet vermeld staat, maar wel al herkenbaar was bij de ingekomen stukken waarop staat vermeld: “Een brief van de ChristenUnie de dato 16 september 2013 betreffende personele wijzigingen “ … , een keurige brief met een goed verzorgde tekst, erop neerkomend dat waar het jou aangaat, jij vanavond afscheid neemt als lid van de gemeenteraad van Papendrecht. 

Mark,het is een beetje met pijn in het hart en wellicht een vleugje weemoed dat wij, ik denk dat in deze wel met recht namens alle aanwezigen en de gehele gemeenteraad kan spreken, moet constateren dat je ons als lid van de gemeenteraad gaat verlaten (je blijft nog wel als duo-raadslid actief, maar toch …).

 

Daarbij richt ik me niet alleen to jou, maar via jou ook tot je echtgenote Carolien, want het kan niet anders dan dat zij altijd een belangrijke steun in de rug is geweest voor jouw werkzaamheden als lid van de raad van Papendrecht. Daarmee is een woord van dank en waardering in jouw richting, Mark, er ook een in de richting van je echtgenote!

 

Mark Huijzer, dames en heren is een man van de ingetogen wijsheid, niet van het schreeuwen, maar van de reflectie; niet van het snelle oordelen, maar van de overweging en de afrondende concludering, alsook iemand van het doorzetten – je bent niet voor niets in het dagelijks leven advocaat en toont als zodanig initiatief, gezonde ambitie en lef door ook zelfstandig ondernemer te zijn.

 

Beste Mark, laat ik eens even door de tijd heenlopen:

 

Raadslid namens de ChristenUnie vanaf 10 april 2006.

De heer Spek mocht constateren (samen met mevrouw Van Wijngaarden en de heer Korteland) dat jouw geloofsbrieven in orde waren bevonden. Je werd lid van de commissie Samenleving en – weet je het nog? - de zogeheten commissie REF : de commissie Regio, Economische zaken en Financiën.

 

Je was altijd en op je eigen manier – rustig, weloverwogen maar vol overtuiging – betrokken bij diverse dossiers, ik noem  even enkele voorbeelden:

 

Drechtwerk

Je had altijd oog voor de mensen om wie het ging en bepleitte  het voortzetten en waarborgen van de achterliggende gedachte, bijv. door altijd te pleiten om werk te blijven afnemen bij Drechtwerk.

 

Multifunctioneel centrum voor de Jeugd

Ook hier liet je zien aandacht te willen hebben voor de medemens, de jeugdigen onder ons. Volgens mij hebben die wel een speciaal plekje in je hart.

 

Vrijwilligersbeleid

Op rustige, weloverwogen en betrokken wijze wilde je weten hoe het zat met allerlei verzekeringen voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor de samenleving.

 

Fokker

Ook hier liet je merken niet alles zomaar aan te willen nemen, manifesteerde je een kritisch maar constructieve insteek en vroeg je om duidelijke uitleg naar de positie en rechts-positie van de gemeente. Dat gold ook voor de positie van de gemeente in het project Noordoevers.

 

Nieuwe Sportcentrum

Je voelde je er vanaf het begin bij betrokken en wilde je altijd eerst laten overtuigen, en dat gold ook toen na verloop van tijd de wens op tafel kwam om te komen tot extra investeringen in de kwaliteit van het sportcentrum.

 

Je was overigens ook altijd aanwezig bij het jaarlijkse sportgala en bij PKC een graag geziene gast, waar je uiteraard met name ook kwam om je eigen kinderen aan te moedigen!

 

Kinderboerderij – nieuwe - stijl

Ook hier was je kritisch en betrokken en was het kenmerkend voor je gevoel voor stijl en onderlinge verhoudingen dat je anderen prees wanneer zij tot voortschrijdend inzicht kwamen en dat ook openlijk manifesteerden.

  

Onderwijshuisvesting

Ook in dit geval: een zelfstandig en kritisch denkend iemand, die graag antwoord heeft op vragen – en die ervoor zorgt dat die ook gegeven worden. De inhoud en context stonden bij jou bij aanvang centraal, ongeacht de politieke context, die kwam later; op de 2e plaats.

 

Mark, je bent de trotse vader van een inmiddels mooi gezin, dat vanzelfsprekend jouw aandacht vraagt en verdiend; je wilt daar meer tijd voor maken, of in ieder geval voorkomen dat er voor hen minder tijd overblijft; voor die overweging, daar hebben wij uiteraard meer dan alle begrip en waardering voor. Ik weet dat je daarnaast ook behoorlijk actief bent in jouw kerk; ik heb dat nog niet zo heel erg lang geleden uit eigen ervaring mogen beleven. Daarnaast ben je ondernemer, ik memoreerde het reeds: sinds kort met je eigen advocatenkantoor hier in Papendrecht gevestigd en ook dat zal zeker zijn aandacht en intensivering van inzet vragen. Overigens heb je een mooi plekje gevonden met goed uitzicht in de richting van het gemeentehuis: je houdt dit huis gaandeweg goed in de gaten en ervaart dat als een bron van relevante informatie; tot op detail niveau (de NSA kan er niet tegenop). Zelfs als de griffier zich op straat begeeft en met gebak terug komt, wordt dat gespot, volgt dossieronderzoek en  volgt meteen een droge boodschap over de digitale snelweg : “ Gebak? Feestje ..? “. Ik weet niet wat de intentie van die boodschap geweest is en of de boodschap is overgekomen, maar het zou me niet verbazen als het een stille hint geweest is om te willen delen in de feestvreugde middels het veroberen van een stukje gebak, een kopje koffie, waarna een sigaartje het geheel compleet maakt. Want zo kennen we je ook als iemand die wel van een gezellig moment en de goede kant van het leven houdt.

 

Afronding

Mark, ik ga afronden. Ik wil jou, persoonlijk, als burgemeester en als voorzitter van de raad en het college, maar uitdrukkelijk ook namens alle leden van de gemeenteraad van nu en eerder, dank zeggen. Dank voor je aanwezigheid, voor de plezierige contacten, voor je serieuze inbreng, maar ook voor je gevoel voor humor, in en buiten de raadzaal. Dank ook voor het feit dat je domweg van dingen kon en kunt genieten en daarmee de relativiteit van zaken tot uitdrukking bracht: een schorsing tijdens een raadsvergadering was immers een mooie gelegenheid om een sigaartje op te steken, nietwaar? Of het feit dat je graag meeging met onze  raadsconferenties, overdag en ook (en dat wellicht met wat meer nadruk..?..) in de avond aan tafel. Je toonde je dat een aangenaam tafelheer, die haarfijn wist te vertellen welke frisdrank het beste paste bij het voorliggende gerecht !

 

En trouwens: gewoon gitaar blijven spelen, hoor - the Voice of Holland zal er bij verbleken ...

 

Mark, we gaan niet helemaal afscheid van je nemen, want je blijft commissielid, maar je gaat officieel deze arena verlaten en dat is toch het moment om hier te zeggen wat gezegd moet worden en mag worden en daar voeg ik tot slot aan toe: succes met je werkzaamheden en activiteiten, graag tot weerziens en bovenal: moge het jou, je vrouw en je kinderen goed gaan !

 

Mag ik je vragen, om naar voren te komen zodat ik dat met een bloemetje en een kleinigheid kan onderstrepen. "

 

(Overhandiging Bloemetje + Presentje aan Mark)

Terug