Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

Drechtraad - 16-9-2009

Deze  Drechtraad behandelde onderwerpen als de 2e managementrapportage 2009, de begroting 2010 en het containertransferium polder Nieuwland.

Hoewel (terecht) geen lid van het Drechtstedenbestuur noch van de Drechtraad vind ik het als burgemeester van Papendrecht wel van groot belang om de debatten in de Drechtraad op de voet te volgen.

Als gemeente Papendrecht willen we immers een goede en krachtige bijdrage leveren aan de samenwerking in Drechtsteden verband. Alleen wanneer ik de discussie op regionaal niveau goed volg kan ik mijn bijdrage aan de procesbegeleiding dienaangaande in Papendrecht goed en ten volle leveren.

Uiteindelijk is het zo dat alleen sterke gemeenten samen een sterke regio kunnen vormen. De discussie en besluitvorming op regionaal niveau dient dan ook het sluitstuk te zijn van een duidelijke meningsvorming en standpuntbepaling op lokaal niveau. Immers de gemeenten zijn niet van de regio; de regio is van de gemeenten ! 

Terug