Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

 

Curriculum Vitae van C.J.M. (Kees) de Bruin 

 

Portefeuilles:  Openbare orde, veiligheid en integrale handhaving;
Algemeen bestuur en co-ordinatie; Communicatie,
Representatie en internationale contacten.
 

 

Recente / huidige functies:

 

Burgemeester van Papendrecht
   (ca. 32.000 inwoners)

 

- van 16 juli 2001 tot 1 oktober 2016

 

Lid Drechtstedenbestuur:
          

 

- Algemeen bestuur en dagelijks bestuur;   2001-2006


- Voorzitter / portefeuillehouder:

                                     Verkeer en Vervoer,

                                     HOV  Drechtsteden;  2001 - 2006
    
 

Voorzitter van:

- Scholengemeenschap 'Openbaar Lichaam Het Willem de Zwijger College';

                                                                       2001- 2008  

- A.A. de Haan stichting; 2001- heden

- Jan Stigterfonds; 2001 - 2015

- Burgemeesterskring Alblasserwaard&Vijfheerenlanden;  2002 
                                                                      
- Burgemeesterskring Drechtsteden; 2006 - 2016

- 'Grote Driehoek Drechtsteden';  2006 - 2016
  (burgemeesters,raadsgriffiers,collegesecretarissen)

- Werkgroep Beleid, Regelgeving en Handhaving project:
        "Verzuip-jij-je-Toekomst ?" ;  2009 - 2014

- Stichting Instandhouding Molens Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

          (Simav);  2012 - 2016

- Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden (SBD); 2013 - 2015

- Raad van Toezicht Stichting MEE Plus Vrienden; 2013 - 2016 

 

Bestuurslid en voorzitter:

Bestuurslid, vice-voorzitter:


 

 

secretaris:                                                    

 

- Stichting Veiligheid en Toezicht; 2005-2009

- Stichting Instandhouding Molens Alblasserwaard en
               Vijfherenlanden (SIMAV);  2003-2012

- Stuurgroep project: "Verzuip-jij-je-Toekomst?" ;  2009 - 2014

 


- Burgemeesterskring Alblasserwaard&Vijfheerenlanden;  2011

                                                                      

Lid van:

- Comité van Aanbeveling van de Landelijke Stichting
                                 Tegen Zinloos Geweld;  2001 - 2016

- Erecomité landelijke Fokveedag Hoornaar;  2001 - 2016

- Veiligheids Overleg Alblasserwaard-West; 2008 - 2013

- Algemeen Bestuur Veiligheids Regio Zuid Holland Zuid; 2010 - 2016

- Regionaal College Politie Zuid Holland Zuid; 2001 - 2012

- Districtelijke Veiligheids Overleg Zuid Holland Zuid; 2012 - 2016

- Regionaal Veiligheids Overleg eenheid Rotterdam; 2012 - 2016

- Portefeuillehouders Overleg Bestuur Drechtsteden; 2010 - 2016

Initiatiefnemer en voorzitter:

beschermheer:

- Stichting ‘‘Papendrecht 900’’ ;  2004- heden

- Stichting STEP;  2009 -  2011

gemeenteraad Nieuwegein

Wethouder Nieuwegein:

- 1990 - 2001                raadslid / fractievoorzitter / en

- 1992 - 2001

Loco-burgemeester: - 1994 - 2001
Waarnemend burgemeester: - september en oktober 2000
   
Portefeuille 1998 - 2001: Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Volkshuisvesting, Binnenstad Nieuwegein.
Lid stuurgroep: - Vinex regio Utrecht / Leidsche Rijn
- Groene Hart
- Nieuwe Hollandse Waterlinie (Belvedère project)
Lid VNG commissie: - "Wonen en Bouwen"
   
Portefeuille 1994 - 1998: - Regionaal Bestuurlijke Zaken, Ruimtelijke Ordening,
   Economische Zaken, Kunst en Cultuur.
Lid:

- dagelijks bestuur Regionaal Beraad Utrecht (RBU)
- dagelijks bestuur van kaderwet regio: Bestuur Regio Utrecht (BRU)
- portefeuille Economische Zaken, Recreatie en Toerisme
- voortrekker en verantwoordelijk voor commissie 'UNIE'
   ('Utrechts Netwerk voor Innovatie en Economie'  d.w.z. een Economic Board)
- initiatiefnemer en organisator van het regionale 'BVC' 
   ('Bedrijfs Vestigings Centrum' regio Utrecht)

Lid VNG commissie: - “Ruimtelijke Ordening”
   
Portefeuille 1992 - 1994: - Financiën, Grondbedrijf, Economische Zaken,
   Automatisering, Personeel en Organisatie.
Lid:

- algemeen bestuur Samenwerkingsverband Midden- en
   West Utrecht (SMWU)
- algemeen bestuur Regionaal Beraad Utrecht (RBU)

Voorzitter - regionaal Portefeuillehouders overleg Economische
   Zaken van regio Utrecht (PEZ)
Lid gemeenteraad Nieuwegein - 1990 - 2001
- fractievoorzitter 1990 - 1992
- Raad van Commissarissen Waterleidingbedrijf Midden Nederland – Hydron (1993 - 2002) 
- Raad van commissarissen N.V. Nederlandsch Bureau voor Waterleidingen (1998 - 2002)
   
Opleiding en eerdere functies:
Middelbare school te Utrecht, Gregorius College (1969)
Studie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (1975)
Docent geschiedenis/staatsinrichting aan een prot.-chr. Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo te Gorinchem (1975 - 1992)
 
Enkele gevolgde cursussen:
Conflicthantering
Gemeentefinanciën
Diverse trainingen Onderhandelen

VVD-Topkadertraining

NGB-Masterclasses, jaarlijks, uit het professionalisering aanbod van het Nederlands Genootschap
                                                                                                                    van Burgemeesters

 

Politieke aktiviteiten:
Sinds 1982: - Lid VVD
- aktief in diverse partijcommissies zowel organisatorisch
   als politiek-inhoudelijk
Lid en Voorzitter geweest van:

- afdelingsbestuur Nieuwegein  (1985-1990)
- ondercentrale bestuur regio Weidegebied  (1987-1990)
- kamercentrale bestuur provincie Utrecht  (1987-2002)

Lid:

- Vereniging Staten- en Raadsleden  (1988-heden)
- P.J. Oud Gezelschap  (2001-2016)
- Landelijke Partijraad (1994-2006)
- Partijcommissie Binnenlandse Zaken
   (adviseert leden Eerste-,Tweede Kamer en
                                             Europarlement)

Vanaf 2002: - Ere-voorzitter VVD kamercentrale Utrecht
- VVD Thorbecke penning
          2016: - aktief in VVD netwerken m.n. BZK, (J&V, EZI)
Overig:
Lid: - Utrechtse Ondernemers Sociëteit (UOS)
   en NUOS
- Nederlandse Maatschappij voor
   Nijverheid en Handel

1992 - 2001
2005 - heden

1992 - 2016

Lid / donateur van diverse (lokale) verenigingen op maatschappelijk en cultureel gebied.

 Een aantal activiteiten (pro deo) onder de werknaam Aequilibritas  (2016)

 Initiatiefnemer en voorzitter Stichting Archief G.Th. de Bruin  (2018)

 Voorzitter jury  'C.J.M. de Bruin Waarderingsprijs'  (2018)

 Ere-burger Papendrecht