Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

 

Burgerjaarverslag

Bijgaand vind u opeenvolgend een weergave van de burgerjaarverslagen van de afgelopen jaren.

Het burgerjaarverslag is een betrekkelijk nieuw fenomeen en vloeit voort uit de wet Dualisering Gemeentebestuur. Met ingang van 7 maart 2002 is het volgens de gemeentewet (artikel 170, lid 2) voor de burgemeester verplicht zo’n verslag uit te brengen.

Met het burgerjaarverslag rapporteert de burgemeester o.a. over de kwaliteit van de dienstverlening en de procedures van burgerparticipatie in de gemeente. Alles met als doel bij de burger, enerzijds door het verschaffen van inzicht en anderzijds door het stimuleren van een grotere betrokkenheid, het vertrouwen in het lokaal bestuur te versterken.

De burgerjaarverslagen kregen van mij ook een titel mee:

"Uitdagingen bieden ruimte voor oplossingen" (2015)
"Veranderingen vereisen nieuwe visies en nieuwe spelregels" (2014)
"Sterke schakels" (2013)
"Wij maken het verschil" (2012)
"iPapendrecht" (2011)
"Naar een nieuwe rolverdeling" (2010)
"Bouwen aan vertrouwen" (2009)
"Betrokkenheid versterkt identiteit" (2008)
“Papendrecht bouwt aan de toekomst” (2007)
“De blik binnenste buiten keren” (2006)
“Een samenleving met samenhang maakt sterker” (2005)
“Schakelen tussen burger, bestuur en beleid” (2004)
“Naar een nieuw evenwicht” (2003)
“Inspelen op signalen uit de samenleving” (2002)

Zolang de voorraad strekt is er op het gemeentehuis ook een schriftelijke versie verkrijgbaar.

Ik wens u veel leesplezier.

2015

2015(kids)

2015 (De Burgemeester)


2014

2014 (kids)

2014 (De burgemeester)


2013


2013 (kids)

2013 (extra)


2012


2012 (burgemeester) 


2012 (kids)

     
 
  2011

2011 (burgemeester)

2011 (kids) 
     
 
2010

2010 (burgemeester) 

2010 (kids) 
     

2009

2009 (burgemeester)
 
2009 (kids)
     

2008

2008 (burgemeester)

2008 (kids)
     
 burgerjaarverslag 2007
2007

2007 (burgemeester) 

2007 (kids) 
     
 
2006
 
2005
 
2004
     
 
2003

2002