Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

perspresentatie van de Stichting Evenementen Papendrecht: STEP - 12-11-2009

STEP is een feit!

STEP staat voor: Stichting Evenementen Papendrecht.

Met STEP zet Papendrecht een belangrijke stap: voorwaarts.

Om u enig inzicht te geven in STEP geef ik u hieronder mijn aanbevelingsbrief weer:

 " de  STICHTING  EVENEMENTEN  PAPENDRECHT  (STEP)

Papendrecht is een prettige gemeente om te wonen, te ondernemen, te werken en de vrije tijd door te brengen. Met trots constateer ik, dat er in onze gemeenschap een grote diversiteit aan activiteiten is: ondernemers laten zich niet onbetuigd, het lager onderwijs, maar zeker ook het voortgezet onderwijs is ruim vertegenwoordigd en staat hoog aangeschreven, mensen voelen zich  nauw verbonden met hun kerkgemeenschap, sport en cultuur worden volop bedreven en gekoesterd. Kortom voor iedere inwoner is er een plekje en ieder heeft de mogelijkheid zijn of haar draai te vinden.

Tegelijkertijd constateer ik dat eenmaal dat plekje gevonden er soms weinig uitwisseling meer is met anderen binnen de eigen activiteitenkring en/of tussen de activiteitenkringen. Begrijpelijk, maar ook jammer omdat we daarmee van elkaar niet meer weten wat we doen, niet meer weten wat er te doen is en evenmin meerwaarde weten te halen uit mogelijke bundeling van krachten. We komen niet toe aan een ontmoeting waarin mensen elkaar nader leren kennen en hieruit positieve krachten en  creativiteit ontwikkelen, die tot nieuwe vormen/impulsen van bestaande activiteiten of nieuwe activiteiten leiden. Activiteiten die initiatiefnemers en deelnemers uitdagingen èn voldoening geven.

Aan het versterken van de onderlinge verbondenheid en sociale samenhang binnen onze gemeente hecht ik bijzonder. Het is in die zin van groot belang dat we oprecht het gevoel hebben dat we met trots deel uitmaken van één samenleving. Een samenleving waarin we vanuit onze eigen plek, rol of positie onze bijdrage leveren, waarin we open staan elkaar te ontmoeten, te respecteren, ons aandeel te leveren door zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Die houding is van belang voor een duurzaam aangename en veilige leefomgeving, en een positieve invulling en ervaring daarvan. Dat maakt en vormt een samenleving, versterkt haar identiteit en maakt haar intern en extern herkenbaar.

STEP wil een impuls geven aan maatschappelijke activiteiten op economisch, sociaal, onderwijs, cultureel, religieus en sportief gebied. Zij wil de onderlinge uitwisseling en creatieve samenwerking binnen deze aandachtsvelden en tussen deze aandachtsvelden onderling bevorderen. Zij wil maatschappelijke activiteiten/festiviteiten voor jong en oud en alles wat daar tussen in zit, stimuleren; evenementen die voor alle groepen in de samenleving aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Feestelijke activiteiten van, voor en door Papendrechters en Papendrechtse ondernemers en instellingen. Eigen activiteit stimuleren, die het beste in de mensen naar boven brengt, een gevoel van verbondenheid geeft en de sociale samenhang in Papendrecht bevordert.

STEP wil, zoekt en staat open voor overleg met een ieder die haar uitgangspunten deelt. Primair binnen Papendrecht, maar ook daarbuiten. Dat zij oog heeft en wil houden voor haar omgeving blijkt uit haar motto: 'Papendrecht, het zonnige hart van de Drechtsteden'. Dat motto beschouw ik als een oproep aan allen die zich enigerlei wijze verbonden voelen/zijn met Papendrecht om het mooie van onze gemeente en van wat er dagelijks binnen het werk en aan activiteiten gebeurt en dat in bescheidenheid veelal verscholen blijft, uit de anonimiteit te halen: toon gerust, met enige trots, wat je beweegt, waar je mee bezig bent en waardoor je, je onderscheidt of wilt onderscheiden.

STEP wil gezamenlijk een stap zetten naar een levendige samenleving met een duidelijke identiteit; wil met elkaar een stap maken naar een breed evenementen aanbod en programma; wil door samenwerking en samenhang te zoeken kracht, energie en creativiteit losmaken; wil met u en anderen een stap naar de toekomst zetten; wil u uitnodigen op hèt communicatie netwerk voor evenementen, samenleving en zelfbewuste ondernemers; wil de spil zijn, de levensader, van en voor iedere actieve, nieuwsgierige en ondernemende Papendrechter.

STEP werkt samen met en wordt gesteund door bedrijfsleven, verenigingen, instellingen en overheid, maar is een onafhankelijk, belangeloos, particulier initiatief zonder winstoogmerk, niet gesubsidieerd, wel gesponsord. Uw inzet en/of bijdrage toont betrokkenheid, draagvlak en maakt e.e.a. mogelijk.

Met veel genoegen onderschrijf ik het initiatief, de doelstellingen, en de opzet van STEP en heb ik mij bereid verklaard de rol van beschermheer te vervullen. Vanuit die rol leg ik het contact, de verbinding, met u. Breng ik STEP onder uw aandacht en beveel ik STEP bij u aan, want alleen met deelname, inzet en bijdrage van allen die niet aan de zijlijn blijven staan, maar zich betrokken voelen, willen inzetten en verantwoordelijkheid willen nemen komt onze gemeente werkelijk tot bloei, groeit de sociale samenhang en wordt Papendrecht  'het zonnige hart van de Drechtsteden'.

C.J.M. (Kees) de Bruin,  burgemeester Papendrecht "

 

Terug