Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Burgemeester C.J.M. de Bruin verschaft alle informatie op deze website onder de volgende voorwaarden:

Burgemeester C.J.M de Bruin doet alle redelijke moeite die in zijn vermogen ligt om de website zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken. De website dient niet voor officiële aanvragen en men kan geen rechtsgevolgen ontlenen aan informatie die op deze website staat vermeld.

Mocht u informatie op een document/pagina tegenkomen, waarvan u denkt, dat deze gecorrigeerd moet worden, stuurt u dan een mail naar info@burgemeesterpapendrecht.nl. Geef s.v.p. duidelijk aan om welke URL het gaat, dan wordt er bekeken of en hoe dit document gecorrigeerd moet worden. Ontwikkelingen na publicatie zijn van invloed op de juistheid van de in deze website gestelde feiten en verstrekte opinies.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Burgemeester C.J.M. de Bruin worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@burgemeesterpapendrecht.nl.

De website bevat links naar andere websites, die niet onder het beheer of verantwoordelijkheid van Burgemeester C.J.M. de Bruin vallen. Deze links zijn alleen op de website geplaatst als extra service. Burgemeester de Bruin neemt niet de verantwoording over enig materiaal dat via deze links worden aangeboden.